सोमवार, २१ जुलै, २००८

(दिवस असे हे ढकलायचे __) प्रेषक अमोल केळकर ( सोम, 06/23/2008 - 13:58) .

(दिवस असे हे ढकलायचे रडत रखडत जगायचे !!)
चालः दिवस तुझे हे फुलायचे ! झोपाळ्यावांचून झुलायचे !!
---------------------------------------------------------------------------
दिवस असे हे ढकलायचे!
रडत रखडत जगायचे !!

ऑफिसला रोज जाणे !
करता रोजची कामे !
बॉसला पुरुन उरायचे !!

जळणे शेजार्‍या वर!
सोसेना कलिगचे
कामघरातले प्रोब्लेम सोडायचे !!

होता पहाट वेळी!
उरकावी कामांची यादी !!
मनात उत्साह भरायचे !!

स्वप्नांच्या या खिडकीपाशी !
घे तू श्वास जराशी !
उद्याच्या आशेवर भुलायचे !
दिवस मजेत जगायचे !! दिवस मजेत जगायचे !!
हे मिसळ पाव वरुण घेतले आहे.