सोमवार, २१ जुलै, २००८

(छंदात छंद तो प्रवासछंद --) प्रेषक अमोल केळकर ( गुरू, 07/03/2008 - 10:44) .

(छंदात छंद तो प्रवासछंद, फिरण्या मन हे उल्हासिते ! )
चालः राधा ही बावरी, हरीची राधा ही बावरी !
--------------------------------------------------
छंदात छंद तो प्रवासछंद, फिरण्या मन हे उल्हासिते !
घेऊन बॅग, विसरुनी काम, ही वर्षा सहल सजते !
त्या सहलीच्या या आठवणींची गुंजी सतत राही !
आम्ही हो प्रवासी, सृष्टिचे आम्ही हो प्रवासी !!

पावसाचा हा शिडकावा सकाळी लवकर निघताना !
ओल्या चिंब कपडयानी गाडीमध्ये बसताना !!
हा दरवळणारा गंध मैत्रिचा मस्ती भरपुर होई !
विनोद, गाणी, गप्पा-गोष्टी रंजक सारे होई !!
त्या सहलीच्या या आठवणींची गुंजी सतत राही !
आम्ही हो प्रवासी, सृष्टिचे आम्ही हो प्रवासी !!

खंडाळ्याच्या माथ्याची दर्‍या शिखरे ही खुणावती !
माळशेजवरुनी जाताना उगा पाऊले घुटमळती !
हा सुखावणारा मुरुड जंजिरा ओढ जिवाला लावी !
हे ढग असे की धुके म्हणावे निसर्ग नवलाई !
घाटातल्या त्या वाटेवरती भिजुनी चिंब होई !
आम्ही हो प्रवासी, सृष्टिचे आम्ही हो प्रवासी !!
--------------------------------------------------------------------
मुळ गाणे-रंगात रंग तो श्यामरंग पाहण्या नजर भिरभिरतेऐकून तान विसरून भान ही वाट कुणाची बघतेत्या सप्तसुरांच्या लाटेवरुनि साद ऐकुनी होई -राधा ही बावरी, हरीची राधा ही बावरी !
हिरव्या हिरव्या झाडांची पिवळी पाने झुलतानाचिंब चिंब देहवरुनी श्रावणधारा झरतानाहा दरवळणारा गंध मातीचा मनास बिलगून जाईहा उनाड वारा गुज प्रितीचे कानी सांगून जाईत्या सप्तसुरांच्या लाटेवरुनि साद ऐकुनी होई -राधा ही बावरी, हरीची राधा ही बावरी !
आज इथे या तरुतळी सूर वेणूचे खुणावतीतुजसामोरी जाताना उगा पाऊले घुटमळतीहे स्वप्न असे की सत्य म्हणावे राधा हरखून जाईहा चंद्र चांदणे ढगा आडुनी प्रेम तयांचे पाहीत्या सप्तसुरांच्या लाटेवरुनि साद ऐकुनी होईराधा ही बावरी, हरीची राधा ही बावरी !राधा ही बावरी, हरीची राधा ही बावरी !