सोमवार, २१ जुलै, २००८

(बैल) प्रेषक बेसनलाडू ( शुक्र, 07/18/2008 - 12:24) .

आपण सगळेच बैल असतोबायको लटके रागवत असते आणि आपण घाबरत असतोफक्त दोनवेळा जेवण आणि फोमच्या डबलबेडवर खूश असतो बायकोच्या एखाद्या इशार्‍या सरशी ऊर फुटेतोवर धावत असतो।आपण सगळेच बैल असतोबायकोने यावे आपल्या गळ्यावरची दाढी खाजवावीअंघोळीला आपली पाठ चोळावीकधी तरी पुरणपोळी चारावी म्हणुन वाटपहात असतो आपण सगळेच बैल असतोआपल्याला आपण फसवले गेलो आहोत याची काही लाज नसतेती जाणीवच थिजलेली असतेउन्नत ध्येय वगैरे जाणीव कधीच निजलेली असतेबायको माहेरी गेली तरी आपण तसेच असतोफार तर नव्या बायकोच्या शोधात असतोआणि नव्या बायकोकडे गेलो की जुनी कशी चांगली होती (?!?!?!) याची गाणी गात बसतोआपण सगळेच बैल असतो
हे मिसळ पाव वरुण घेतले आहे.