शनिवार, २६ जुलै, २००८

पालक थालिपीठ

वाढणी:२ जणांना
पाककृतीला लागणारा वेळ:३० मिनिटे
पाककृतीचे जिन्नस
पालकाची छोटी पाने २५-३०
लहान अर्धा कांदा
२-३ हिरव्या मिरच्या
लाल तिखट, हळद, हिंग, मीठ
हरबरा डाळीचे पीठ
तेल
क्रमवार मार्गदर्शन:
पालकाची पाने पाण्याने धुवुन घेवून बारीक चिरणे, कांदा व मिरच्या बारीक चिरुन घेणे, त्यात चविप्रमाणे लाल तिखट, मीठ व थोडेसे हळद,हिंग घालणे. या मिश्रणामधे डाळीचे पीठ व थोडे (५-६ चमचे) तेल घालणे. पीठ जास्त नको, मिळुन येण्याइतपतच घालणे.
वरील मिश्रण कालवताना पाणी वापरायचे नाही, कारण पालकाची पाने ओली असतात, शिवाय कांदा, तिखट-मीठामुळे पाणी सुटतेच. निरलेप तव्यावर थोडे तेल घालून ह्या मिश्रणाचा छोटा गोळा घेवून पातळ थालिपीठ थापा. थालिपीठ थापताना हातावर थोडे तेल घेवून थापावे.
असे हे खरपूस व चविष्ट थालिपीठ दह्याबरोबर खाणे.
रोहिणी
माहितीचा स्रोत:स्वानुभव
हे मनोगत वरुण घेतले आहे.