सोमवार, २१ जुलै, २००८

रंगीत मिठाई सायली जोशी मंगळ, १७/१०/२००६ - १९:५९.

वाढणी:२०-२२ वड्या
पाककृतीला लागणारा वेळ:१५ मिनिटे
पाककृतीचे जिन्नस
१५ ओरेंज फ़्लेवरड मारी बिस्किटे
डेसिकेटेड नारळ दिड वाटी
कोको पावडर १-२ चमचे
कन्डेन्सड मिल्क १ छोटा डबा (४०० ग्रॅम)
क्रमवार मार्गदर्शन:
प्रथम बिस्किटे मिक्सर मधुन काढावीत. त्यात हळुहळु condensed milk घालावे. कणकेसारखा गोळा होईल इतपत घालावे. चांगले मळुन बाजुला ठेवावे. मग डेसिकेटेड नारळामधे कोको पावडर घालावी व त्यातही condensed milk घालावे व त्याचाहि कणकेसारखा गोळा करावा. पोलपाटावर जाड plastic ठेऊन त्याला व लाटण्याला किंचित तुप लावावे. मग प्रथम बिस्किटाच्या गोळ्याचि पोळी लाटावी व नंतर नारळाच्या गोळ्याचि पोळी लाटावी . मग एका ताटात प्रथम बिस्किटाची पोळी ठेवावी व त्यावर नाराळाचि पोळी ठेवावी . मग सुरळीच्या वड्यांप्रमाणे गुंडाळुन वड्या पाडाव्यात. बाहेरुन flavoured बिस्किटांमुळे केशरी तर आतला थर कोको पावडरमुळे chocolate कलर अशी सुंदर वडी दिसते व चविला अतिशय सुरेख लागते.
कोको पावडारी ऐवाजी वेलची पावडर अथवा vanilla isence घातला तरी स्वाद छान येतो व आतल्या आवरणाचा ऱंग पांढरा शुभ्र दिसतो व वडी पण छान दिसते.

माहितीचा स्रोत:सौ.आई
अधिक टीपा:नारळाच्या गोळ्याचि पोळी लाटताना विशेष काळजी घ्यावी अतिशय नाजुक हाताने लाटावी लागते। ह्या वड्या ८ एक दिवस आरामात टिकतात पण जास्त दिवस टिकावयास हव्या असतिल तर सुरवाति पासुनच freez मधे ठेवाव्यात.
हे मनोगत वरुण घेतले आहे.