शनिवार, २६ जुलै, २००८

पीठ पेरलेल्या भाज्या

वाढणी:१ जण
पाककृतीला लागणारा वेळ:३० मिनिटे
पाककृतीचे जिन्नस
पालेभाजी (पालक, मेथी, शेपू, कांदेपात), सिमला मिरची, कांदा
पालेभाजी १ जुडी, सिमला मिरची, कांदा प्रत्येकी २
तिखट, मीठ, साखर,
तेल,
हरबरा डाळीचे पीठ
क्रमवार मार्गदर्शन:
वरील दिलेल्या भाज्यांपैकी जी करणार असाल ती भाजी बारीक चिरणे. फोडणीला तेल नेहमीपेक्षा थोडे जास्ती घालणे. फोडणीमधे भाजी घालून परतणे. मंद आचेवर २-३ वेळा वाफ देवून शिजवणे. नंतर त्यात चवीप्रमाणे तिखट, मीठ घालून थोडीशी साखर घालणे. परत परतून त्यात वरुन थोडे डाळीचे पीठ घालुन परतणे व एक वाफ देवून परत परतणे. झाली भाजी तयार. भाजी मिळून येण्याइतकेच पीठ पेरावे.
पीठ पेरलेल्या भाज्या चवीला चांगल्या लागतात। पीठ जास्त नको, थोडेसेच पेरायचे. नुसती खायला पण चांगली लागते.
हे मनोगत वरुण घेतले आहे.