गुरुवार, ४ सप्टेंबर, २००८

पापड पराठा

प्रथम उडदाचे पापड भाजुन घ्यावे, त्याचा बारीक चुरा कारावा, त्यात तीखट, मीठ चवीप्रमाने घालावे.थोडेसे तेल घालावे, एकत्र मीसळावे.रोजच्या चपातीचे कणीक मळावे.छोटी चपाती लटावी, त्याच्या मधे तयार केलेले सारण भरावे व चपाती सारखे लाटावे.भाजताना आवडीप्रामने तेल/ तुप लावुन भाजावी.पापड पराठा तयार........