शुक्रवार, २३ एप्रिल, २०१०

यळकोट - यळकोट जय मल्हार

आयुष्या बद्दल माझा अनुमान साक्षात जानवतोय,

ही जानीव उल्लेखनीय आहे.

वैयक्तीक रित्या मात्र संवेदना गोठवनारी आहे.

'आयुष्य हे असं असतं तर ?' 'आयुष्य हे असं असतं तर !'

हाच प्रश्न, हेच उत्तर आहे...

छान आहे-उत्तम आहे..

पण तरीही संवेदना गोठवणारे आहे.

कारणही तसंच आहे,

मी ही आता भगव्या देवदुतांच्या तांड्यात ओठला जातोय..

म्हणजे सामाजीक समतोल ठेवणं जमतयं.

खरं तर हे त्यांचचं म्हणनं आहे.

हळू-हळू 'माणुस मंडळाचा' कार्यकर्ता होत गेलोय.

आता माझाही सन्मान,नवा गडी नवा राज

मनगटावर लाल धागा,अंगठा वगळता बाकी सर्व बोटे ब्रम्हांडावर नियंत्रण ठेवण्यात व्यस्त,आमावास्या-पौर्णिमा,कमरेला काळा दोरा,मरी आईला नवस,अंगाऱ्याने भरलेल्या ताईताचा गळफास,डोंगर दऱ्यांत कुळाचा शोध घेत..वाटेत पौर्णिमेची आंघोळ,गढुळ पाण्यातच पाप-पुंण्याची खातरजमाई,अगदि घासुन-पुसुन मी ही आता 'माणुस मंडळाचा धडाडीचा कार्यकर्ता'.

समाजात नाव, तोंडावर स्तुस्ती(सुस्ती+स्तुती),बॅनरवर मोठा फोटो,पांढरा सदरा-काळी विजार,डोळे झाका...डबल मळा

बोला यळकोट-यलकोट जय मल्हार

यळकोट-यलकोट जय मल्हार