शुक्रवार, २३ एप्रिल, २०१०

असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला

Lyrics : राजा मंगळवेढेकर
Music :
Singer : क्षमा खळे
Type :
Source :
असावा सुंदर चॉकलेटचा बंग्ला

चंदेरी सोनेरी चमचमता चांगला ॥धृ॥

चॉकलेटच्या बंगल्याला टॉफीचे दार

शेपटीच्या झुपक्यान झाडून जाई खार ॥१॥

गोल गोल लेमनच्या खिडल्या दोन

हॅलो हॅलो करायला छोटासा फोन

बिस्किटांच्य्हा गच्चीवर मोर छानदार

पेपरमिंटच्या अंगणात फुले लाल लाल ॥२॥

चांदीच्या झाडामागे चांदोबा राहातो

मोत्याच्या फुलातुन लपाछपी खेळतो

खेळतो छपी खेळतो

उंच उंच झोक्याला खेळ रंगला

मैनेचा पिंजरा वर टांगला

किती किती सुंदर चॉकलेटचा बंगला

चंदेरी सोनेरी चमचमता चांगला ॥३॥