मंगळवार, २७ जुलै, २०१०

गुगलचं महाजाल

माहिती तंत्रज्ञान  इंटरनेटचा ’जीनी’ म्हणजेच गुगलइंटरनेटम्हणजे गुगल आणि गुगल म्हणजेच इंटरनेट अशी अनेक आभुषणंगुगलला दिली जातात कारण "गुगल हे जगातील सर्वात मोठामहासंगणक चालवतेअसं त्याचे चाहते म्हणतात कारणजगातल्या कुठल्याही कानाकोपर्यालतुन आपण गुगलला माहितीविचारली तर तो एका सेकंदाच्या आत तुम्हाला हवी ती माहितीहव्या त्या भाषेत पुरवते आणि तेही अगदी मोफ़तअशी हीजगातील सर्वात मोठी यंत्रणा म्हणजे जणु एक आठवं आश्चर्यम्हणावं लागेल.
       गुगल ही जगातली सर्वात जास्त भेट दिली गेलेले संकेतस्थळआहे आणि तेही अगदी दररोजगुगलची एक नव्हे तर जवळजवळ १०० वेगवेगळ्या सेवापुरवतेआणि प्रत्येक सेवेत काही तरी नविन देण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो आणि तो नेहमीचयशस्वी होतोमग त्यात जी मेलयु ट्युबआर्कृटगुगल अर्थब्लॉगरगुगल क्रोमस्केच अप,पिकासा किंवा इतर कुठलीही सेवा असोमाहितीचा शोध (बातम्यापुस्तकंछायाचित्रंमहिती,हवामानफ़िल्म शोचलचित्रविमानसेवाव्यक्तीबद्द्लडिक्शनरीब्लॉगप्रवासठिकाण .),सॉफ़्टवेअर (गुगल क्रोम, Android, गुगल डेस्कटॉपटुलबारस्केच अपगुगल अर्थपिकासा,ट्रान्स्लेट .)  ब्लॉग  गुगल साईट्स ह्या त्यांच्या काही सेवागुगल सर्च ही सेवा सर्वप्रथम१९९६ मधे लॅरी पेज  सर्जे्य ब्रिन ह्या दोन Stanford University मधे Ph. D. करणार्यागविद्यार्थ्यांनी तयार केली होतीअगदी एका छोट्याश्या कोपर्याटत एक छोटासा सर्वर तयारकरुन त्यावर चालु केलेले हे ’सर्च इंजीन’ आज जगाच्या कानाकोपर्यारत पसरलेले आहे. Google ह्या शब्द मुळ Googol ह्या शब्दापासुन तयार झाला आहेत्यानंतर Google हा शब्दऑक्सफ़र्ड डिक्शनरी मधे तयार करण्यात आला आणि त्याचा अर्थ ’गुगल सर्च इंजीन वापरुनइंटरनेट वर माहिती शोधने’ असा घेतलाजगातल्या प्रत्येक व्यक्तीला हवी ती माहिती मोफ़तपुरवणे हा एकच उद्देश घेऊन नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करतातआजवर जे तंत्रज्ञान संगणक इंटरनेट क्षेत्रात विकसीत झाले त्यातील सिंहाचा वाटा गुगल उचलत असतेमग त्यात Mobile Computing मधील Android OS असो किंवा Open Source मधील Google Crome OSअसो किंवा Augumented Reality, Software as a Service, Cloud Computing सारख्यानव्या Technology असो प्रत्येक वेळेस गुगल जगाच्या एक पाऊल पुढे टाकुन चालते.
       
गुगलचं थोडक्यात वर्णन करणं अवघडच !!!!! त्याबद्दल आणखी जाणुन घेण्याकरीताविकीपेडिया वरील हा लेख वाचागुगलने आजवर अनेक सेवा बाजारात आणल्या आणि दरमहिण्याला काही तरी नविन घेऊन येतातत्यांच्याच काही सेवा