गुरुवार, ८ जुलै, २०१०

तिळा तिळा दार उघड ....

शरीरावरील तिळ आणि तुमचे भाग्य

तिळा तिळा दार उघड .... आठवलं काही ? हो त्या परवलीच्या शब्दा नंतर गोष्टीतील  अलीबाबाचं भाग्य उजळतं,
 पण आपल्या शरीरावर असणार्‍या तिळाने तुमच्या भाग्याचे दरवाजे कशे उघडणार हे मात्र कळू शकतं. आपल्या शरीरावर कीती तिळ आहेत हे कधी तपासा आणि त्याचा तुमच्या भाग्याशी असणारा संबंध बघा....


शरीर वर तिळ -----    त्याचे फळ
कपाळावर ---------        बलवान असाल.
हनुवटीवर--------          स्त्रीशी प्रेम कमी.
भुवयांच्यामध्ये--           प्रवास होत रहातील.
उजव्या डोळ्यावर ----   स्त्रीशी प्रेम.
डव्या डोळ्यावर----      स्त्रीशी कलह.
उजव्या गालावर-----     धनवान होइल.
डव्या गालावर------       खर्च वाढत जाइल.
ओठांवर----------           विषय-वासना यात गुंतुन राहील.
कानावर----------          अल्पायु होण्याची शक्यता.
मानेवर----------            आराम मिळेल.
उजव्या हातावर-----      मान-प्रतिष्ठा मिळेल.
डव्या हातावर------       भांडखोर स्वभाव राहील.
नाकावर----------          यात्रा प्रवास होतील.
उजव्या छाती वर-----    स्त्रीशी प्रेम राहील.
डव्या छाती वर------     स्त्रीशी भांडणे होतील.
कमरेवर-----------          आयुष्य त्रासात जाईल.
दोन्हीं छातीच्या मध्ये---जीवन सुखी रहील.
पोटावर----------           उत्तम भोजनसाठी इच्छुक.
पाठीवर---------            प्रवासात रहातील.
उजव्या तळव्यावर------ बलवान होइल.
डव्या तळव्यावर------    खूप खर्च करेल.
उजव्या हातच्या पाठी-- धनवान होइल.
डव्या हाताच्या पाठी---कमी खर्च करा.
उजव्या पायावर---------बुद्धिमान होइल.
डव्या पायावर ---         खर्च अधिक होइल.