सोमवार, २४ ऑक्टोबर, २०११

स्वच्छंदी....: भिगी ज़ुल्फे आणि पुरुष मंडळी!

स्वच्छंदी....: भिगी ज़ुल्फे आणि पुरुष मंडळी!: "झटककर जुल्फ जब तुम, तौलीये से बारीशे आझाद करती हो, अच्छा लगता हैं...." सध्या ह्या ओळी खुपदा कानांवर पडतात. या ओळींची रचना मला जाम ...