मंगळवार, २५ ऑक्टोबर, २०११

कोलांटउड्या: तरूण आहे मात्र अजुनी..!

कोलांटउड्या: तरूण आहे मात्र अजुनी..!: तरूण आहे मात्र अजूनी, राजसा विटलास का रे?
एवढ्यातच त्या घुशीवर तू असा भाळलास का रे?

अजूनही जाहले ना नयनी मोतीबिंदूही विशाला
अजून मी पडल...