मंगळवार, २५ ऑक्टोबर, २०११

कोलांटउड्या: पहाटे पहाटे मला झोप आली.

कोलांटउड्या: पहाटे पहाटे मला झोप आली.: पहाटे पहाटे मला झोप आली
कशी ढेकणांची दिशाभूल झाली?

मलाही कळेना, तूलाही कळेना
कसे चिरडावे मुठी ढेकणांना
भिंतीस आली पुरेशी न लाली

चल ...