सोमवार, २४ ऑक्टोबर, २०११

स्वच्छंदी....: का कळेना....

स्वच्छंदी....: का कळेना....: कधी कधी खरंच कळत नाही, काय होतंय ते.... पुढेही जाता येत नाही आणि आयुष्य थांबूही शकत नाही..... मग सुरु होतो या दोघांमधला एक खेळ.... विचार...