मंगळवार, २५ ऑक्टोबर, २०११

कोलांटउड्या: जेव्हा तुझ्या कटांना.

कोलांटउड्या: जेव्हा तुझ्या कटांना.: जेव्हा तुझ्या कटांना उधळी हुशार नवरा माझा न राहिलो मी हरवून हा निवारा परात ढाल होते, हाती लाटणे घेशी बदलून टाकते ही चेहर्‍यावरील नक्षी दाता...