मंगळवार, २५ ऑक्टोबर, २०११

कोलांटउड्या: सेल्सगर्ल येता घरा..

कोलांटउड्या: सेल्सगर्ल येता घरा..: नेहमीप्रमाणेच रविवारची आळसावलेली सकाळ. सौ. मासे आणण्यासाठी बाजारात गेलेली. चिरंजीव रविवारच्या सुट्टीचा जास्तीत जास्त सदूपयोग व्हावा, म्हणू...