मंगळवार, २५ ऑक्टोबर, २०११

कोलांटउड्या: बघ दात दाखवून..!!

कोलांटउड्या: बघ दात दाखवून..!!: आतापर्यंत "दात दाखवणे" आणि "दात-ओठ खाणे" (कधी कधी दातांनी नखं खाणे ही गोष्ट निराळी..!) या पलीकडे मी दातांचा वापर केला नव्हता. तरीही माझ्यावर...