मंगळवार, २५ ऑक्टोबर, २०११

कोलांटउड्या: बायको घरात जंग छेडते खरी.

कोलांटउड्या: बायको घरात जंग छेडते खरी.: (चाल : आज गोकुळात रंग खेळतो हरी ) बायको घरात जंग छेडते खरी सैनिका जरा जपून जा तुझ्या घरी ! ऑफीसातूनी येता चहा टाकते घोट घेता त्याचा, विष ...